Carieră

INSTITUȚIA PREFECTULUI–JUDEȚUL BRĂILA, cu sediul în municipiul Brăila, Piața Independenței nr. 1, organizează concurs de promovare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de șef serviciu, gradul II, Serviciul Economic

Anunţ

Din data de 08.07.2024 privind declanșarea procedurii de transfer în interesul serviciului, pentru ocuparea unui post vacant, aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Economic, Compartiment resurse umane și salarizare

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 19.02.2024, ora 10.00 proba scrisă

Anunţ

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunţurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne vor fi postate în portalul HUB de servicii publice https://hub.mai.gov.ro

 

Concurs de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, strategii şi politici guvernamentale şi situaţii de urgenţă, Compartiment situaţii de urgenţă, servicii comunitare de utilităţi publice, în data de 08.08.2022, ora 10.00 proba scrisă

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 27.07.2022, ora 10.00 proba scrisă

Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de şef serviciu, Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, strategii şi politici guvernamentale şi situaţii de urgenţă

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 17.12.2021, ora 10.00 proba scrisă

 

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 01.11.2021, ora 10.00 proba scrisă

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – Auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment audit intern