Carieră

Chestionar pentru candidați – concursuri MAI

Concurs de recrutare consilier, clasa I, grad profesional superior – Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, strategii şi politici guvernamentale şi situaţii de urgenţă, Compartiment situaţii de urgenţă, servicii comunitare de utilităţi publice, în data de 08.08.2022, ora 10.00 proba scrisă

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 27.07.2022, ora 10.00 proba scrisă

Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere de şef serviciu, Serviciul conducerea serviciilor publice deconcentrate, strategii şi politici guvernamentale şi situaţii de urgenţă

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 17.12.2021, ora 10.00 proba scrisă

 

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 01.11.2021, ora 10.00 proba scrisă

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – Auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment audit intern