Carieră

Examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, conform prevederilor art. 478-479 din Orodonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în data de 01.11.2021, ora 10.00 proba scrisă

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante – Auditor, clasa I, grad profesional superior – Compartiment audit intern