Programul anual al achiziţiilor publice

Programul anual al achizițiilor publice – format .pdf