Ordinele prefectului

Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila in anul 2023

Sectiunile:

Situații de urgență  

Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Activitati

 

 • Ordinul Prefectului nr.149/17.05.2023 privind constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului acţiunilor de verificare format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.24/30.01.2023 privind suspendarea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere in ziua de 30.01.2023 format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.21/26.01.2023 privind aprobarea „Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Braila in anul 2023” format. pdf; format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.4/05.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Colegiului Prefectural al judetului Braila format. pdf

 

 


Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila in anul 2022

 • Ordinul Prefectului nr.17/19.01.2022, privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Braila in anul 2022 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.124/09.03.2022, privind stabilirea programului de lucru al personalului/programului de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.127/10.03.2022, privind stabilirea programului de lucru al personalului /programului de lucru cu publicul, la nivelul serviciului public comunitar de pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.147/28.03.2022, privind evitarea producerii incendiilor ca urmare a folosirii focului deschis pentru arderea miriştilor, a acţiunilor de igienizare a terenurilor, a distrugerii prin ardere a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din grădini şi curţi format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.163/08.04.2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea derulării Campaniei Naționale „Curățăm România!” la nivelul județului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.173/14.04.2022 privind constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului acţiunilor de verificare format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.217/20.05.2022 privind constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse la nivelul judetului Braila in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.229/09.06.2022 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei la nivelul judetului Braila, pentru anul 2022 format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.266/05.07.2022 privind constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse la nivelul judetului Braila in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.290/01.08.2022 privind constituirea Grupului de lucru in vederea derularii masurii pentru acordarea unui sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti, la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul Braila format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.380/14.10.2022, privind constituirea comisiei de verificare în teren a stocurilor de materiale antiderapante, utilajelor, echipamentelor şi mijloacelor specifice pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor, precum şi pentru deszăpezirea acestora format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.383/14.10.2022, privind actualizarea componenței Grupului de lucru pentru derularea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul județului Brăila format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.408/08.11.2022 privind constituirea comisiei judetene de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare si de la Dunare, indiferent de detinator format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.437/09.12.2022, privind stabilirea programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Braila format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.450/27.12.2022, privind stabilirea programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Braila format. pdf

 


Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila in anul 2021

 • Ordinul Prefectului nr.32/22.01.2021, privind aprobarea „Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului braila in anul 2021” format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.153/25.03.2021, modificarea ordinului prefectului nr. 105/25.02.2021 privind stabilirea programului de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.204/11.05.2021,privind modalitatea de sustinere a examenului in vederea obtinerii permisului de conducere format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.208/12.05.2021,privind reorganizarea Institutiei Prefectului-judetul Braila si aprobarea structurii organizatorice-organigrama format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.260/15.06.2021, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Institutiei Prefectului-judetul Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.261/15.06.2021, privind stabilirea programului de lucru al personalului/ programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.351/30.08.2021, privind aprobarea calendarului de distributie pentru pachetele cu produse de igiena si pachetele alimentare in cadrul programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate(POAD) format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.354/31.08.2021, privind stabilirea programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.357/31.08.2021, privind modificarea ordinului prefectului nr. 32 din 22.01.2021 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Braila in anul 2021 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.365/30.08.2021, privind aprobarea planului teritorial comun de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar format .pdf

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!