Ordinele prefectului

Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila in anul 2024

Sectiunile:

Situații de urgență  

Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Activitati

 

 • Ordinul Prefectului nr. 177/10.06.2023, privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.173/04.06.2024, privind: actualizarea componenței COMISIEI TEHNICE A JUDEȚULUI BRĂILA pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.172/04.06.2024, privind: aprobarea Graficelor de verificare a sectiilor de votare constituite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale din judetul Braila in vederea desfasurarii alegerilor din data de 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.171/04.06.2024, privind: aprobarea Graficului de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.169/29.05.2024, privind: modificarea Anexei la Ordinul nr. 103/22.03.2024, privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscripţie din județul Brăila în vederea desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 format .pdf
 • Ordinul prefectului nr.157/15.05.2024 privind constituirea comisiei de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa si au fost realizate si intretinute santurile si rigolele in localitatile judetului Braila, pentru asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor mari si aprobarea calendarului actiunilor de verificare format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.148/08.05.2024, privind: desemnarea informaticienilor care își vor desfășura activitatea în aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripție, constituite la nivelul județului Brăila pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.135/22.04.2024, privind: actualizarea componentei Comisiei Tehnice a Județului Brăila pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.129/15.04.2024, privind modificarea Anexei la Ordinul nr.103/22.03.2024, privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie din judetul Bräila in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 128/15.04.2024, privind desemnarea persoanelor care îşi vor desfaşura activitatea în aparatul tehnic auxiliar al Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 9 Brăila, constituit pentru alegerile locale din 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.119/08.04.2024, privind stabilirea numarului consilierilor judeteni pentru Consiliul Judetean Braila, ai consilierilor locali pentru Consiliul local al municipiului Braila si pentru consiliile locale orasenesti si comunale din judetul Braila, ce urmeaza a fi alesi la alegerile din 9 iunie 2024- pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.111/29.03.2024, privind modificarea Anexei la Ordinul nr.103/22.03.2024, privind stabilirea sediilor Birourilor electorale de circumscriptie din judetul Braila in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.110/29.03.2024, privind constituirea Grupului Tehnic de lucru de pe langa Comisia Tehnica a judetului Braila pentru coordonarea activitatilor de organizare a alegerilor din 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.107/26.03.2024, privind stabilirea dimensiunilor si modelelor stampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024, in judetul Braila, alegeri ce se vor desfasura in data de 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.103/22.03.2024, privind stabilirea sediilor birourilor electorale de circumscriptie din judetul Braila in vederea desfasurarii alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.97/18.03.2024, privind: constituirea COMISIEI TEHNICE A JUDEȚULUI BRĂILA pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor din 9 iunie 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.87/11.03.2024, privind numerotarea circumscriptiilor electorale din judetul Braila pentru alegerile din 9 iunie 2024, pentru alegrea autoritatilor administratiei publice locale din anul 2024 format .pdf
 • Ordinul prefectului nr.81/29.02.2024 privind constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse la nivelul judetului Braila in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.16/15.01.2024 privind aprobarea „Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Braila in anul 2024” format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.10/11.01.2024 privind stabilirea programului de lucru al Institutiei Prefectului – Judetul Braila format .pdf

 

Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila in anul 2023

 • Ordinul Prefectului nr.329/26.11.2023, privind activarea Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI) la nivelul judeţului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.315/03.11.2023, privind constituirea comisiei de verificare în teren a stocurilor de materiale antiderapante, utilajelor, echipamentelor şi mijloacelor specifice pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor, precum şi pentru deszăpezirea acestora format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.298/11.10.2023, modificarea Ordinului Prefectului nr. 287/26.09.2023 privind constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.294/04.10.2023, modificarea Ordinului Prefectului nr. 287/26.09.2023 privind constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.287/26.09.2023, privind constituirea comisiei judetene de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare si de la Dunare, indiferent de detinator format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 257/31.08.2023, privind constituirea comisiei mixte de verificare a autorităților administrațiilor publice locale din județul Brăila privind respectarea obligațiilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 254/30.08.2023, privind : actualizarea componenței comisiei pentru verificarea la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), care funcționează pe raza județului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 253/29.08.2023, privind: constituirea comisiei pentru verificarea la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), care funcționează pe raza județului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 245/11.08.2023, privind verificarea stadiului de pregătire a unităților școlare pentru buna desfășurare a procesului de învățământ în anul școlar 2023 – 2024 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 243/08.08.2023, privind constituirea comisiei de specialitate, în domeniile agricol și construcții civile/hidrotehnice, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unitățile Administrativ-Teritoriale: Stăncuța, Racovița, Berteștii de Jos și Tufești în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 242/07.08.2023, privind constituirea comisiei de specialitate, în domeniile agricol și construcții civile/hidrotehnice, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unitățile Administrativ-Teritoriale: Racovița, Stăncuța, Berteștii de Jos și Tufești în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 235/21.07.2023, privind modificarea Ordinului Prefectului nr.234/21.07.2023 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2023 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 234/21.07.2023, privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2023 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.191/07.07.2023, privind constituirea comisiei pentru verificarea centrelor rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele
  destinate copiilor care funcționează pe raza județului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.173/20.06.2023 privind aprobarea Planului de măsuri pentru prevenirea şi atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei la nivelul judeţului Brăila, pentru anul 2023 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.166/06.06.2023 privind constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor agricole, produse la nivelul judetului Braila in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.149/17.05.2023 privind constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului acţiunilor de verificare format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.24/30.01.2023 privind suspendarea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere in ziua de 30.01.2023 format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.21/26.01.2023 privind aprobarea „Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Braila in anul 2023” format. pdf; format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.4/05.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de functionare a Colegiului Prefectural al judetului Braila format. pdf

 


Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila in anul 2022

 • Ordinul Prefectului nr.17/19.01.2022, privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Braila in anul 2022 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.124/09.03.2022, privind stabilirea programului de lucru al personalului/programului de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.127/10.03.2022, privind stabilirea programului de lucru al personalului /programului de lucru cu publicul, la nivelul serviciului public comunitar de pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.147/28.03.2022, privind evitarea producerii incendiilor ca urmare a folosirii focului deschis pentru arderea miriştilor, a acţiunilor de igienizare a terenurilor, a distrugerii prin ardere a resturilor menajere, furajere sau a vegetaţiei uscate din grădini şi curţi format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.163/08.04.2022 privind constituirea Grupului de lucru pentru monitorizarea derulării Campaniei Naționale „Curățăm România!” la nivelul județului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.173/14.04.2022 privind constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului acţiunilor de verificare format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.217/20.05.2022 privind constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse la nivelul judetului Braila in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.229/09.06.2022 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei la nivelul judetului Braila, pentru anul 2022 format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.266/05.07.2022 privind constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse la nivelul judetului Braila in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.290/01.08.2022 privind constituirea Grupului de lucru in vederea derularii masurii pentru acordarea unui sprijin material pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-nascuti, la nivelul Institutiei Prefectului – Judetul Braila format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.380/14.10.2022, privind constituirea comisiei de verificare în teren a stocurilor de materiale antiderapante, utilajelor, echipamentelor şi mijloacelor specifice pentru prevenirea şi combaterea poleiului şi a înzăpezirii drumurilor, precum şi pentru deszăpezirea acestora format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.383/14.10.2022, privind actualizarea componenței Grupului de lucru pentru derularea Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) la nivelul județului Brăila format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.408/08.11.2022 privind constituirea comisiei judetene de verificare a starii tehnice si functionale a constructiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor de pe raurile interioare si de la Dunare, indiferent de detinator format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.437/09.12.2022, privind stabilirea programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Braila format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.450/27.12.2022, privind stabilirea programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Braila format. pdf

 


Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila in anul 2021

 • Ordinul Prefectului nr.32/22.01.2021, privind aprobarea „Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului braila in anul 2021” format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.153/25.03.2021, modificarea ordinului prefectului nr. 105/25.02.2021 privind stabilirea programului de lucru cu publicul la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.204/11.05.2021,privind modalitatea de sustinere a examenului in vederea obtinerii permisului de conducere format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.208/12.05.2021,privind reorganizarea Institutiei Prefectului-judetul Braila si aprobarea structurii organizatorice-organigrama format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.260/15.06.2021, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Institutiei Prefectului-judetul Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.261/15.06.2021, privind stabilirea programului de lucru al personalului/ programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.351/30.08.2021, privind aprobarea calendarului de distributie pentru pachetele cu produse de igiena si pachetele alimentare in cadrul programului operational ajutorarea persoanelor defavorizate(POAD) format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.354/31.08.2021, privind stabilirea programului de lucru cu publicul, la nivelul Serviciului Public Comunitar de Pasapoarte Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.357/31.08.2021, privind modificarea ordinului prefectului nr. 32 din 22.01.2021 privind aprobarea Planului de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta la nivelul judetului Braila in anul 2021 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.365/30.08.2021, privind aprobarea planului teritorial comun de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar format .pdf

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!