Ordinele prefectului

Ordinele cu caracter normativ emise de Prefectul Județului Brăila sunt disponibile

la următoarele link-uri:

Situații de urgență  

Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Activitati

Alte ordine cu caracter normativ emise: