Persoana responsabilă Legea 544-2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă puteți adresa, în cadrul programului de lucru (luni – joi, între orele 8-16:30, vineri orele 8-14), funcționarului desemnat cu difuzarea informatiilor publice, doamna consilier superior MARIA IORGOVEANU, care are următoarele coordonate de contact:

Telefon: 0239/620322 si 0800800566
Adresa de email: informatiipublice@prefecturabraila.ro.