Şedinţe publice/ Anunţuri/ Minute

Publicat în

1. Campanii de promovare a sănătății – promovarea unei alimentații sănătoase în rândul persoanelor vârstnice, promovarea sănătății mintale, conștientizarea riscului bolilor cardiovasculare format .pdf 2. Crearea unor spații în aer liber pentru desfășuarea unor activități sociale, culturale, sportive adresate persoanelor vârstnice format .pdf 3. Diverse.

Publicat în

1. Activități în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice și a infracțiunilor asimilate, precum și în scopul promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați format .pdf 2. Modalități de reducere a vârstei de pensionare format .pdf 3. Diverse.

Publicat în

1. Dezvoltarea dimensiunii europene și internaționale a educației în județul Brăila, prin participare la programe comunitare finanțate de Comisia Europeană prin programe de finanțare diverse, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Finanțarea educației în raport cu Strategia și Programul de Guvernare în domeniul educației format .pdf 2. Diverse.

Publicat în

Informare privind situația restaurării monumentelor istorice în anul 2022. Analiză comparativă cu anul 2021. Raportor: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila. format. pdf       Prezintă: CĂȚOI CONSTANTIN, director executiv cu delegație  Informare privind acordarea în anul 2023 a ajutorului financiar pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3000 lei, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 168/2022. Raportor: Casa Județeană de Pensii Brăila. format. […]