Şedinţe publice/ Anunţuri/ Minute

Publicat în

    ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 25 august 2022, ora 11.00 1. Raport privind activităţile desfăşurate în semestrul I al anului 2022 pentru prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila. format. pdf Prezintă: CIORĂȘTEANU […]