Şedinţe publice/ Anunţuri/ Minute

Publicat în

Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila privind certificarea semințelor utilizate pentru înființarea culturilor agricole în anul agricol 2023-2024. format .pdf  Prezintă: DINCĂ CRISTINA, inspector șef Informare privind asigurarea restabilirii parametrilor constructivi şi de funcţionare, în vederea menţinerii calităţilor nautice şi caracteristicilor tehnico-operaţionale ale navelor aparţinând tuturor structurilor M.A.I. Raportor: Baza de Reparații Nave […]

Publicat în

1. Situația serviciilor sociale care funcționează pe raza județului Brăila – prezintă Consiliul Județean Brăila – format .pdf 2. Aplicarea prevederilor Legii nr. 7/2023 privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și modificarea și completarea unor acte normative – prezintă Consiliul Județean Brăila- […]

Publicat în

1. Marile Deportări din Basarabia – prezintă Tănase Chingă, preşedintele Asociaţiei Strămutaţilor, Refugiaţilor şi Condamnaţilor Politici din judeţul Brăila; format .pdf 2. Informare cu privire la organizarea, funcționarea și verificarea asociațiilor de proprietari din municipiul Brăila – prezintă Primăria Municipiului Brăila; format .pdf 3. Dezvoltarea serviciilor sociale și de sănătate, în special a celor de îngrijire personală pentru menținerea persoanelor […]

Publicat în

1. Prezentarea temei: “Prevenirea și combaterea riscului de sărăcie și excluziune socială prin acțiuni de informare/sensibilizare. Informarea asupra posibilității obținerii de beneficii și servicii.“, de către reprezentantul Direcției de Asistență Socială Brăila, doamna Lascu Tena format .pdf 2. Discuții și dezbateri privind problemele comunităților de romi din localitatea Movila Miresii. 3. Diverse.

Publicat în

1. Informare privind activitatea Centrului Militar Județean Brăila în anul 2023. format .pdf Prezintă: lt. col. LUPAȘCU OVIDIU-MARIAN, comandant 2. Raport privind situația epidemiologică a bolilor listate în anul 2023, pe teritoriul județului Brăila. Raportor: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila. format .pdf Prezintă: PELTEA COSTICĂ, director executiv 3. Informare privind situația serviciilor sociale, pe tipuri de beneficiari, […]