Şedinţe publice/ Anunţuri/ Minute

Publicat în

1. Metodologia de repartizare a biletelor de tratament pentru pensionari și alte categorii de persoane vârstnice în anul 2024 – format .pdf 2. Voluntariatul – de la principii la transpunerea în realitatea socială a comunității brăilene- voluntariatul comunitar – Detalii 3. Diverse.

Publicat în

1. Starea de sănătate a populației județului Brăila în anul 2023 format .pdf 2. Informare cu privire la aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, în cazul decontării către angajatori a sumelor acordate salariaților aflați în incapacitate temporară de muncă format .pdf 3. Diverse.

Publicat în

1. Prezentarea temei: “Măsuri pentru prevenirea și combaterea discriminării cetățenilor români de etnie romă”, prezentată de reprezentantul Asociația Partida Romilor Pro-Europa Brăila, domnul Mandache Leonida. format .pdf 2. Discuții și dezbateri privind problemele comunităților de romi din județul Brăila. 3. Diverse.

Publicat în

Realizarea programului de măsuri pentru îmbunătățirea activității Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila în semestrul II al anului 2023, care a fost aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 3/31.07.2023.format .pdf Prezintă: BRATU MONICA, director executiv Informare referitoare la modul de realizare a măsurilor prevăzute în Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 4/17.08.2023 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii […]

Publicat în

1. Informare privind taxele și impozitele stabilite pentru anul 2024 format .pdf 2. Starea de sănătate a populației județului Brăila în anul 2023 format .pdf 3. Diverse.