Rapoarte și studii

  • Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Brăila în anul 2019 format .pdf
  • Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Brăila în anul 2018 format .pdf
  • Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor și de primire a cetățenilor în audiență, desfășurată în semestrul I 2019 format pdf
  • Raport privind starea economico-socială a județului Brăila în anul 2018 format pdf
  • Planul privind implementarea Programului de Guvernare la nivelul județului Brăila format PDF;
  • Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor și de primire a cetățenilor în audiență, desfășurată în anul 2019 format .pdf
  • Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor și de primire a cetățenilor în audiență, desfășurată în anul 2018 format pdf ;
  • Raport privind activitatea de soluționare a petițiilor și de primire a cetățenilor în audiență, desfășurată în semestrul I/2018 format pdf ;