Buget

1. Buget  anual, pe surse financiare:

 

2. Situaţia plăţilor (execuţia bugetară)

 

 

Anul 2021
Anul 2022

 

 

3. Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, 
precum și alte drepturi prevăzute de acte normative:

 

Anul 2021
LUNA:  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Anul 2022
LUNA: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII