Buget

Anul 2020

LUNA:       I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Anul 2021

LUNA:       I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Buget  anual, pe surse financiare:
2. Situaţia plăţilor (execuţia bugetară)

Anul 2020

LUNA:       I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Anul 2021

LUNA:     I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
3. Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii,
precum și alte drepturi prevăzute de acte normative:

Anul 2020

LUNA:  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

 

Anul 2021

LUNA: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII