Situații de urgență

       La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

 

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE A COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA

05.02.2019, ora 10.00

– Sala Rondă a Palatului Administrativ –

 

 

 1. Raport de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila în anul 2018; format pdf  format pdf

Prezintă: Domnul col. Cristian ION, inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila pentru anul 2019; format pdf

Prezintă: Domnul George-Adrian PALADI, prefectul judeţului Braila

 1. Diverse.

 

 

 • Temei legal format pdf;
 • Principalele atribuții format pdf;
 • Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici;
 • Ordinul privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul privind actualizarea componenței secretariatului tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul privind actualizarea componenței grupurilor de suport tehnic, pe tipuri de risc, ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf  ;
 • Ordinul privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf ;
 • Ordinul privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019”  format pdf;
 • Ordinul privind activarea Centrului judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) la nivelul judetului Braila format pdf
 • Ordin privind încetarea activităţii Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI), activat la nivelul judeţului Brăila prin Ordinul Prefectului nr. 101/25.02.2018 format pdf
 • Ordin privind constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței și Movila Miresii, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței, respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Movila Miresii format pdf
 • Ordin privind constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător format pdf

 

 • Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila (2019):

 

 • Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila (2018):

 

 • Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila pentru exerciții/simulări

 

 • Ordine ale prefectului
– 2018 –
– 2019 –

 

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor