Situații de urgență

       La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

 

 • ŞEDINŢE ALE COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

ORDINEA DE ZI

A ŞEDINŢEI ORDINARE

A COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BRĂILA

30.01.2020, ora 14.00

– Sala Mare a Palatului Administrativ –

 

 1. Raport de evaluare a activităţii desfăşurate de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila în anul 2019 format.pdf

Prezintă: Domnul col. Cristian ION, inspector-şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dunărea” al Judeţului Brăila

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de activităţi al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Brăila pentru anul 2020 format.pdf

Prezintă: Domnul Cătălin BOBOC, prefectul judeţului Braila

     3. Diverse.

 


 • Temei legal format pdf;
 • Principalele atribuții format pdf;
 • Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici;
 • Ordinul Prefectului nr. 32 din 20.01.2020 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Brăila în anul 2020 format pdf, format pdf
 • Ordinul nr. 20/23.01.2015, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.84/09.03.2016, privind actualizarea componenței secretariatului tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.197/21.04.2020, privind actualizarea componenței grupurilor de suport tehnic, ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila  format .pdf;
 • Ordinul nr. 177/01.04.2020 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format .pdf
 • Ordinul nr.35/25.01.2019, privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019”  format pdf;
 • Ordinul 256/15.07.2019, privind modificarea Ordinului nr.35/25.01.2019, privind aprobarea ”Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2019″ format pdf
 • Ordinul nr.101/25.02.2018, privind activarea Centrului judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) la nivelul judetului Braila format pdf
 • Ordin nr.107/02.03.2018, privind încetarea activităţii Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei (CJCCI), activat la nivelul judeţului Brăila prin Ordinul Prefectului nr. 101/25.02.2018 format pdf
 • Ordin nr.272/16.07.2018, privind constituirea comisiei de specialitate, în domeniul agricol, pentru constatarea şi evaluarea pagubelor produse pe raza Unităților Administrativ-Teritoriale Însurăței și Movila Miresii, în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi validarea evaluării finale efectuate la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Orașului Însurăței, respectiv la nivelul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Movila Miresii format pdf
 • Ordin nr.498/15.10.2018, privind constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător format pdf

 • Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila (2020):
 • Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila (2019):
 • Hotărâri adoptate de Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila pentru exerciții/simulări

Ordine ale prefectului

2020

 • Ordinul Prefectului nr. 32 din 20.01.2020 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Brăila în anul 2020 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 92 din 28.01.2020  format pdf
 • Ordinul Prefectului nr.97 din 05.02.2020 privind activarea Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) la nivelul judetului Braila format .pdf; Anexa 1 format.pdf; Anexa 2 format.pdf; Anexa 3 format.pdf; Anexa 4 format.pdf; Anexa 5 format.pdf
 • Ordinul Prefectului nr.100 din 05.02.2020 privind încetarea activității Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) la nivelul judetului Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.147 din 13.03.2020 privind activarea Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) la nivelul judetului Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.160 din 26.03.2020 privind actualizarea componentei Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI) la nivelul judetului Braila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 162 din 27.03.2020 privind aprobarea „Planului de măsuri de întreprins la nivelul unităţilor sanitare nominalizate în Hotărârea C.J.S.U. Brăila nr. 13/24.03.2020, în contextul prezenţei coronavirusului pe teritoriul judeţului Brăila” format pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 164 din 27.03.2020 privind aprobarea Planului de măsuri de întreprins în contextul prezenţei „coronavirusului” pe raza judeţului Brăila format pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 168 din 30.03.2020 privind aprobarea unor măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 pe raza judeţului Brăila format pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 186 din 06.04.2020 privind aprobarea unor măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 pe raza judeţului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 192 din 10.04.2020 privind constituirea comisiei de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă şi au fost realizate şi întreţinute şanţurile şi rigolele în localităţile judeţului Brăila, pentru asigurarea secţiunilor de scurgere a apelor mari şi aprobarea calendarului acţiunilor de verificare format pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 198 din 21.04.2020 privind constituirea comisiei de constatare si evaluare a pagubelor la culturile agricole, produse la nivelul judetului Braila in urma fenomenului meteorologic de seceta pedologica format .pdf

2019

 • Ordinul nr. 88 din 25.02.2019  format pdf
 • Ordinul nr. 92 din 27.02.2019  format pdf
 • Ordinul nr. 97 din 05.03.2019  format pdf
 • Ordinul nr. 101 din 08.03.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 122 din 26.03.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 139 din 09.04.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 151 din 19.04.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 153 din 23.04.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 162 din 13.05.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 163 din 13.05.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 196 din 12.06.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 197 din 12.06.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 216 din 26.06.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 225 din 27.06.2019 format pdf
 • Ordinul nr. 232 din 02.07.2019 format pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 420 din 22.10.2019 privind constituirea comisiei judeţene de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor de pe râurile interioare şi de la Dunăre, indiferent de deţinător format pdf

Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor