Situații de urgență

       La nivelul judeţelor și municipiului București se constituie, sub conducerea prefecţilor, comitete pentru situaţii de urgență. Comitetul este constituit prin ordinul prefectului, iar prefectul are calitatea de președinte al acestuia. Din comitet fac parte preşedintele consiliului judeţean/primarul general și de sector, şefi de servicii deconcentrate, descentralizate şi de gospodărie comunală şi alţi manageri ai unor instituţii şi societăţi comerciale de interes judeţean care îndeplinesc funcţii de sprijin în gestionarea situaţiilor de urgență, precum şi manageri ai agenţilor economici care, prin specificul activităţii, constituie factori de risc potenţial generatori de situaţii de urgenţă.

 

 • Temei legal format pdf;
 • Principalele atribuții format pdf;
 • Link-ul la Regulamentul de organizare și funcționare este disponibil aici;
 • Ordinul Prefectului nr. 32 din 20.01.2020 privind aprobarea „Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul județului Brăila în anul 2020 format pdf, format pdf
 • Ordinul nr. 20/23.01.2015, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.84/09.03.2016, privind actualizarea componenței secretariatului tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format pdf;
 • Ordinul nr.280/22.07.2020, privind actualizarea componenței grupurilor de suport tehnic, ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila  format .pdf;
 • Ordinul nr. 364/05.10.2020 privind actualizarea componenței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Brăila format .pdf
 • Hotararea nr.10/17.03.2020 format .pdf

 

 • Hotarari CNSU
  • HOTĂRÂREA nr. 45 din 14.09.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 format .pdf
  • HOTĂRÂREA nr. 47 din 05.10.2020 aprobarea listei/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii publice format .pdf

 


INCIDENTA CUMULATIVA

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 19.10.2020 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 20.10.2020 format .pdf

Datele statistice privind nr.persoanelor cu domiciliul sau resedinta grupate pe UAT -uri in judetul Braila la data 22.10.2020 format .pdf


Nota: Hotărârile Comitetului Județean pentru Situatii de Urgenta vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!


Ordine ale prefectului

2020

 • Ordinul Prefectului nr.257 din 01,07,2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru prevenirea si atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populatiei la nivelul judetului Braila, pentru anul 2020 format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 262/03,07,2020 privind constituirea Grupei operative de actiune pentru gestionarea pandemiei de COVID – 19 la nivelul judetului Braila format .pdf

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!


Informații utile:

Mai mult despre semnificatia codurilor hidrometeorologice aici.

Administrația Natională de Meteorologie

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor