Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

 • Mecanismul de raportare a încălcării legii
 • Prin sintagma ,,încălcări ale legii”, înțelegem acele fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale, care privesc domenii cum ar fi:
  – achiziţiile publice;
  – serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
  – siguranţa şi conformitatea produselor;
  – siguranţa transportului;
  – protecţia mediului;
  – protecţia radiologică şi siguranţa nucleară;
  – siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor;
  – sănătatea publică;
  – protecţia consumatorilor;
  – protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice.

  Totodată, acestea privesc și:
  – încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene;
  – încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii

  Persoanele care aleg să se adreseze Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru a raporta încălcări ale legii o pot face prin următoarele modalități:
  • prin e-mail la adresa avertizare@prefecturabraila.ro;
  • prin intermediul serviciilor poștale, la adresa Piața Independenței, nr. 1, Mun. Brăila, Județul Brăila.

  Pentru transmiterea raportărilor este necesar să completați formularul – Avertizare în interes public disponibil aici

  Legea nr. 361/2022 disponibilă aici