Regulament de organizare şi funcţionare

Regulament de organizare si funcționare a Institutiei Prefectului – Judetul Braila format .pdf