Regulament de organizare şi funcţionare

Regulament de organizare si funcționare a Institutiei Prefectului – Judetul Braila format .pdf

Ordinul Prefectului nr.224/03.06.2022  privind stabilirea perioadei în care se vor desemna reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară a Instituției Prefectului-Județul Brăila format. pdf