sedinte

Publicat în

1. Informare privind activitatea Centrului Militar Județean Brăila în anul 2023. format .pdf Prezintă: lt. col. LUPAȘCU OVIDIU-MARIAN, comandant 2. Raport privind situația epidemiologică a bolilor listate în anul 2023, pe teritoriul județului Brăila. Raportor: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila. format .pdf Prezintă: PELTEA COSTICĂ, director executiv 3. Informare privind situația serviciilor sociale, pe tipuri de beneficiari, […]

Publicat în

1. Stadiul îndeplinirii standardelor minime de calitate în centrele rezidențiale publice și private, pentru persoanele vârstnice din județul Brăila, precum și gradul de ocupare al acestora format .pdf 2. Modificări aduse de Legea Bugetului de Asigurări Sociale pentru anul 2024 format .pdf 3. Diverse.

Publicat în

1. Informare cu privire la acțiunile de control realizate pentru verificarea activităților comerciale specifice sărbătorilor pascale format .pdf 2. Prevenirea și combaterea violenței domestice în cadrul proiectului Bright Sky, în vederea creșterii gradului de conștientizare cu privire la gravitatea fenomenului violenței domestice format .pdf 3. Diverse.

Publicat în

Prezentarea temei: “Accesul persoanelor de etnie romă pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare în rândul persoanelor aparținând minorității rome“, de către reprezentantul Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, doamna Stan Cezaria Gabriela format .pdf Discuții și dezbateri privind problemele comunităților de romi din localitatea Vișani. Diverse.

Publicat în

1. Prezentarea și dezbaterea „Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2028”, elaborată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila. format .pdf Prezintă: CIMPOAE SIMONA DANIELA, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila 2. Prezentarea și analizarea „Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Direcția Generală de Asistență […]

Publicat în

1. Informare privind acţiunile de supraveghere sanitară veterinară care vor fi întreprinse în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale din anul 2024, în domeniul igienei şi sănătăţii publice sanitare veterinare de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila și programul de măsuri stabilit. format .pdf Prezintă: PELTEA COSTICĂ, director executiv 2. Informare asupra acţiunilor ce urmează a […]

Publicat în

1. Diversificarea prestațiilor destinate prevenției sau combaterii riscului de marginalizare/excluziune socială și creșterii calității vieții persoanelor vârstnice format .pdf 2. Informare privind măsurile luate de autoritățile publice locale și județene pentru întreținerea și igienizarea monumentelor eroilor și a celor de interes public format .pdf 3. Diverse.  

Publicat în

1. Dezvoltarea infrastructurii învățământului preuniversitar. Creșterea nivelului de conștientizare privind riscul seismic care necesită un efort coordonat al factorilor interesați cu atribuții instituționale, în ceea ce privește comunicarea pe teme lega-te de gestionarea riscului seismic format .pdf 2. Activități de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin în calitate de deținători de animale de companie  format .pdf […]

Publicat în

Informare privind situația restaurării monumentelor istorice în anul 2023. Raportor: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila. format .pdf Prezintă: ABĂSEACĂ ELENA, director executiv Informare privind administrarea bazelor sportive proprii pentru realizarea unei autofinanţări eficiente a activităţii instituţionale în condiţii de austeritate bugetară (statistici baze sportive, context legislativ, mijloace de autofinanţare, investiţii, susţinerea activităţii sportive). Raportor: Direcția Județeană de Sport Brăila. format […]

Publicat în

Prezentarea temei: “Relația dintre poliție și comunitățile de romi: bune practici în consolidarea încrederii și înțelegerii “ de către reprezentantul Inspectoratului de Poliție Judeţean Brăila, domnul Știrbu Florin format .pdf Discuții și dezbateri privind problemele comunităților de romi din județul Brăila. Diverse.