sedinte

Publicat în

1. Campanii de promovare a sănătății – promovarea unei alimentații sănătoase în rândul persoanelor vârstnice, promovarea sănătății mintale, conștientizarea riscului bolilor cardiovasculare format .pdf 2. Crearea unor spații în aer liber pentru desfășuarea unor activități sociale, culturale, sportive adresate persoanelor vârstnice format .pdf 3. Diverse.

Publicat în

1. Activități în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice și a infracțiunilor asimilate, precum și în scopul promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați format .pdf 2. Modalități de reducere a vârstei de pensionare format .pdf 3. Diverse.

Publicat în

1. Dezvoltarea dimensiunii europene și internaționale a educației în județul Brăila, prin participare la programe comunitare finanțate de Comisia Europeană prin programe de finanțare diverse, inclusiv prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Finanțarea educației în raport cu Strategia și Programul de Guvernare în domeniul educației format .pdf 2. Diverse.

Publicat în

Informare privind situația restaurării monumentelor istorice în anul 2022. Analiză comparativă cu anul 2021. Raportor: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila. format. pdf       Prezintă: CĂȚOI CONSTANTIN, director executiv cu delegație  Informare privind acordarea în anul 2023 a ajutorului financiar pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3000 lei, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 168/2022. Raportor: Casa Județeană de Pensii Brăila. format. […]

Publicat în

1. Monitorizarea activă a modului de soluționare a problemelor persoanelor vârstnice de către autoritățile publice locale; Implicarea voluntarilor în cazul persoanelor singure cu nevoi de îngrijire; Creșterea accesului persoanelor vârstnice la servicii de bază în comunitate, accesibile, disponibile și cu un cost rezonabil format. pdf 2. Activități de informare și conștientizare a importanței sterilizării animalelor de companie! Cele mai potrivite […]

Publicat în

1. Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar  format. pdf 2. Raportul privind activitatea Casei Județene de Pensii Brăila în anul 2022 format. pdf 3. Diverse.

Publicat în

1. Informare privind măsurile pe care le va întreprinde Direcţia pentru Agricultură Județeană Brăila pentru desfășurarea în condiții optime a campaniei agricole de primăvară 2023. format. pdf Prezintă: CISMAŞ TRAIAN, director executiv 2. Informare privind acţiunile de supraveghere sanitară veterinară care vor fi întreprinse în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor pascale din anul 2023, în domeniul igienei şi sănătăţii […]

Publicat în

1. Metodologia de repartizare a biletelor de tratament pentru pensionari și alte categorii de persoane vârstnice în anul 2023 format. pdf 2. Stadiul îndeplinirii standardelor minime de calitate în centrele rezidențiale publice și private, pentru persoanele vârstnice din județul Brăila, precum și gradul de ocupare al acestora format. pdf 3. Diverse.

Publicat în

Modificările aduse de Legea bugetului de asigurări sociale pentru anul 2023 format. pdf Diverse.