ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Județului Brăila din data de 20 iunie 2024, ora 10.00

  1. Raport de activitate al Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Brăila privind certificarea semințelor utilizate pentru înființarea culturilor agricole în anul agricol 2023-2024. format .pdf

 Prezintă: DINCĂ CRISTINA, inspector șef

  1. Informare privind asigurarea restabilirii parametrilor constructivi şi de funcţionare, în vederea menţinerii calităţilor nautice şi caracteristicilor tehnico-operaţionale ale navelor aparţinând tuturor structurilor M.A.I. Raportor: Baza de Reparații Nave Brăila. format .pdf

Prezintă: comisar șef de poliție BAȘTIUREA FLORIN, director

  1. Informare privind principalii indicatori economico-sociali ai județului Brăila realizați în anul 2023. Raportor: Direcţia Regională de Statistică Brăila. format .pdf

Prezintă: SASU DANIELA, director executiv

  1. Informare privind exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare supuse reabilitării/modernizării, astfel încât să se prevină folosirea ineficientă a apei, excesul de umiditate, eroziunea și poluarea solului și să se promoveze protecția mediului în conformitate cu standardele de mediu. Raportor: Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Brăila. format .pdf  ;  format .pdf

Prezintă: TURCITU VASILE, director

  1. Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 31.05.2024, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr. 6138/20.05.2024 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf

        Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila