ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Județului Brăila din data de 11 iulie 2024, ora 10.00

  1. Raport de activitate desfășurată în domeniul vamal și al accizelor, pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale în semestrul I al anului 2024.Raportor: Biroul Vamal de Frontieră Brăila. format .pdf

Prezintă: ȘTEFAN DUMITREL, șef birou

  1. Raport privind activitatea desfăşurată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila în primul semestru al anului 2024. format .pdf

Prezintă: BRATU MONICA, director executiv

  1. Raport privind activitatea desfășurată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila în semestrul I al anului 2024 și măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității în semestrul II al anului 2024. format .pdf; format .pdf

Prezintă: ARHIRE LIVIU, inspector șef

  1. Raport privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii Brăila în semestrul I al anului 2024 și măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității în semestrul II al anului 2024. format .pdf; format .pdf

Prezintă: RÎNDUNICĂ ADRIAN- MARIUS, director executiv

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila în semestrul II al anului 2024”. format .pdf

      Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Casei Județene de Pensii Brăila în semestrul II al anului 2024”. format .pdf

      Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

  1. Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 30.06.2024, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr. 7320/14.06.2024 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf

Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila