Ordinea de zi a Grupului de lucru mixt (G.L.M.) la nivelul județului Brăila din data de 27.06.2024 ora 10.00, în Sala de Ședințe din Primăria Comunei Victoria.

Ordinea de zi a acestei întâlniri va fi următoarea

  1. Prezentarea temei:

Derularea unor campanii de combatere și prevenire a discriminării în școli și medierea conflictelor apărute în sistemul educational, cu implicarea elevilor și părinților aparținând minorității rome.“, de către reprezentanta Primăriei Victoria, doamna Boteanu Nicoleta; format .pdf

  1. Discuții și dezbateri privind problemele comunităților de romi din localitatea Victoria
  2. Diverse.