ORDINEA DE ZI a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila din 10.07.2024, ora 10.00, Sala Mare a Palatului Administrativ

1. Informare asupra modului de verificare a respectării prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea și sănătatea în muncă în centrele rezidențiale de servicii sociale format .pdf;

2. Asistența socială – abordare interinstituțională și comunitară, metode eficiente de sprijin și intervenție pentru persoane vulnerabile format .pdf;

3. Diverse.