ORDINEA DE ZI a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila din data 10.07.2024, ora 09.00, Sala Mare a Palatului Administrativ

1. Încheiere de protocoale de colaborare interinstituționale pentru desfășurarea controalelor în comun permanent; Supravegherea pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor în târguri și oboare, și la anumite festivități/evenimente specifice – organizate de zilele comunelor. Creșterea rolului de prevenție și consiliere a operatorilor economici în desfășurarea actului de control format .pdf

2. Informare cu privire la asigurarea condițiilor de muncă ale salariaților care își desfășoară activitatea în aer liber, în perioadele cu temperaturi scăzute sau ridicate format .pdf

3. Diverse.