ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 18 mai 2023, ora 09 00

  1. Informare privind principalii indicatori economico-sociali ai județului Brăila realizați în anul 2022. Raportor: Direcţia Regională de Statistică Brăila. format .pdf

    Prezintă: SASU DANIELA, director executiv

  1. Informare privind activitatea desfășurată în perioada ianuarie-aprilie 2023. Raportor: Baza de Reparații Nave Brăila. format .pdf

       Prezintă: BAȘTIUREA  FLORIN, director bază

  1. Informare privind implementarea măsurii 4 Investiţii în active fizice” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Bugetul de Stat şi a submăsurii 4.3 – Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”-componenta modernizarea infrastructurii de irigaţii din cadrul  Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Raportor: Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Brăila. format .pdf ,  format .pdf

 Prezintă: TURCITU VASILE, director

 

  1. Informare privind Calendarul sportiv anual 2023, metodologie de întocmire și desfășurare a activităților și competițiilor sportive. Raportor: Direcția Județeană de Sport Brăila. format .pdf

    Prezintă: HAGIU NICUȘOR, director executiv

 

  1. Diverse.