ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 16 noiembrie 2023, ora 09.00

1. Informare privind verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanță privind gestionarea deșeurilor municipale conform Planului Național de Gestionare a Deșeurilor precum și a gradului de atingere a obiectivelor de reciclare în anul 2022. Raportor: Comisariatul Județean Brăila al Gărzii Naționale de Mediu. format .pdf;  format .xls

Prezintă: TUDORACHE CAMELIA CARMEN, comisar şef

2. Informare privind stadiul implementării Strategiei pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în județul Brăila. Raportor: Inspectoratul Școlar Județean Brăila. format .pdf

Prezintă: CANCIU CĂTĂLIN, inspector școlar general

3. Informare privind regenerarea pădurilor și extinderea suprafețelor împădurite pe raza județului Brăila. Raportor: Garda Forestieră Județeană Brăila. format .pdf

Prezintă: VÎJIIAC COSTICĂ, coordonator

4. Diverse.

– Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 31.10.2023, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr. 13535/23.10.2023 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf

Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila

– Informări privind activitățile de monitorizare și control desfășurate de instituții la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform Ordinului Prefectului nr.191/07.07.2023.