ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 15 februarie 2024, ora 10.00

  1. Realizarea programului de măsuri pentru îmbunătățirea activității Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Brăila în semestrul II al anului 2023, care a fost aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 3/31.07.2023.format .pdf

Prezintă: BRATU MONICA, director executiv

  1. Informare referitoare la modul de realizare a măsurilor prevăzute în Hotărârea Colegiului Prefectural nr. 4/17.08.2023 privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Inspectoratului Școlar Județean Brăila în perioada august-decembrie 2023”. format .pdf

  Prezintă: CANCIU CĂTĂLIN, inspector școlar general

  1. Informare privind activitatea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dunărea” al județului Brăila în anul 2023. format .pdf

Prezintă: ION CRISTIAN, inspector șef

  1. Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 31.01.2024, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr. 1277/25.01.2024 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa 59589/2023. format .pdf

 Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila