Ordinea de zi a Grupului de lucru mixt (G.L.M.) la nivelul județului Brăila din data de 25.04.2024 ora 10.00, în sala de ședințe a Consiliului Local Vișani.

  1. Prezentarea temei:

Accesul persoanelor de etnie romă pe piața muncii și creșterea gradului de ocupare în rândul persoanelor aparținând minorității rome“, de către reprezentantul Agenției Județeane pentru Ocuparea Forței de Muncă Brăila, doamna Stan Cezaria Gabriela format .pdf

  1. Discuții și dezbateri privind problemele comunităților de romi din localitatea Vișani.
  2. Diverse.