ORDINEA DE ZI a şedintei Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila din data de 24.04.2024, ora 10.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Prezentarea și dezbaterea „Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2028”, elaborată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila. format .pdf

Prezintă: CIMPOAE SIMONA DANIELA, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila

2. Prezentarea și analizarea „Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila, pe anul 2024”. format .pdf

Prezintă: CIMPOAE SIMONA DANIELA, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila

3. Proiect de hotărâre privind avizarea „Strategiei Județene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2024-2028” și emiterea avizului consultativ pentru „Planul Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila, pe anul 2024”. format .pdf

Prezintă: TIMOFEI IULIAN, prefectul județului Brăila

4. Diverse.