INFORMARE DE PRESĂ Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale deschide ușa spre viitorul educației agricole

AFIR a finalizat prima etapă care va asigura transformarea liceelor agricole în centre de excelentă, publicând Lista inițială a proiectelor admise/respinse în urma evaluării eligibilității solicitanților și a proiectelor pentru apelul de cerere de proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) „Îmbunătățirea infrastructurii liceelor cu profil agricol”.

După o evaluare riguroasă, din cele 76 de proiecte depuse, 62 au fost declarate eligibile, marcând un pas important către modernizarea infrastructurii liceelor agricole. Însă, 14 proiecte au fost neeligibile, ilustrând necesitatea unei planificări și a unei pregătiri minuțioase a cererilor de finanțare prin includerea tuturor documentelor solicitate.

Pentru a asigura transparența și corectitudinea procesului, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) oferă solicitanților două zile lucrătoare pentru depunerea contestațiilor, după primirea de către solicitanți a grilei anonimizate transmise de Centrele Regionale al AFIR.

Alocarea financiară generoasă de 43 de milioane de euro, din PNRR, va susține transformarea liceelor cu profil preponderent agricol în instituții eficiente care pot asigura formarea unor specialiști adaptați rigorilor tehnologiilor moderne. Fiecare proiect poate beneficia de o finanțare maximă de 650.000 de euro, acoperind 100% din cheltuielile eligibile.

Lista proiectelor admise și respinse pentru finanțarea liceelor agricole este disponibilă pe pagina de internet www.afir.ro, la secțiunea Rapoarte, accesând link-ul Evaluare – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.

AFIR este alături de toți cei implicați în această inițiativă, contribuind la o educație agricolă modernă și adaptată cerințelor viitorului.