Informare de presa – Ghidul pentru înființarea grupurilor de producători este în consultare publică

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat în data de 5 martie 2024, în consultare publică, Ghidul solicitantului pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol sau pomicol, activitate finanțată în cadrul Planului Strategic 2023 – 2027, prin intervenția DR-33.

Perioada de consultare publică pentru acest document este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site, respectiv până pe 16 martie 2024. Toți cei interesați să transmită propuneri sau observații privind Ghidul solicitantului supus dezbaterii publice au la dispoziție adresa de e-mail consultare@afir.info.

Finanțarea acordată este 100% nerambursabilă și nu poate să depășească 10% din valoarea producției comercializate în primii cinci ani de la recunoaștere, precum și suma maximă de 100.000 euro/ an. Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară, degresiv, plătit în tranșe anuale, pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut, acordat în baza unui plan de afaceri.

Beneficiarii care pot obține finanțare prin DR-33 sunt grupurile de producători din sectorul agricol și pomicol, constituite în baza legislației naționale în vigoare și recunoscute de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, înainte de solicitarea sprijinului.

Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul agricol și pomicol, prevăzute în cererea de finanțare/ planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.

Ghidul solicitantului este disponibil pe pagina Agenției, www.afir.ro, la secțiunea Comunicare/ Dezbatere publică accesând link-ul Dezbatere publică – NOUL Portal AFIR – informații PS PAC, depunere Online.