COMUNICAT DE PRESĂ NR. 07/12.03.2024 Referitor: Programul pentru școli al României în perioada 2023-2029

În conformitate cu prevederile art. 20, alin. (3), lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2023 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023- 2029 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024, vă comunicăm faptul că, începând cu data de 11.03.2024 s-a demarat „Programul pentru școli al României” pentru anul școlar 2023-2024, după cum urmează:

  • furnizarea și distribuția de lapte și produse lactate se vaderula conform Acordului cadru nr. 44/04.03.2024 privind furnizarea și distribuția de lapte și produse lactate pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și a Contractului subsecvent nr.49/05.03.2024, încheiat întreUnitatea Administrativ Teritorială–Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și SC Alpiline SRL Brăila; se vor distribui Lapte semidegresat UHT “VIO”, 200 ml, 1,8% grăsime, producător SC ILVAS SA, țara de origine Român iași Iaurt natur, 125g, 2% grăsime, producător FABRICA DE LAPTE BRAȘOV SA, țara de origine România;
  • furnizarea și distribuția de fructe (mere) se va derula conform Acordului cadrunr.45/04.03.2024,privind furnizarea și distribuția de fructe (mere) pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privatautorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și a Contractului subsecvent nr.50/05.03.2024, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială–Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și Asocierea SC ALPILINE SRL Brăila (Lider de asociere)+SC POL FRUCT SRL Fântânele Prahova (Asociat); se vor distribui mere, greutatea minimă 100g, calitate I și/sau Extra, spălate,curate, ambalate individual, producător SC BAU FRUCHT PARTNER SRL,producător din România, județul Prahova;
  • furnizarea și distribuția de produse de panificație se va derula conform Acordului cadru nr.43 din 04.03.2024 privind furnizarea și distribuția de produse de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și pentru preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila,în anii școlari 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 și a Contractului subsecvent nr.48/05.03.2024, încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială–Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila și SC Alpiline SRL Brăila; se vor distribui corn simplu, 80g,producător SC ALPILINE SRL, biscuiți uscați integrali, 44g, producător SC PATISGAL SRL Galați și biscuiți școlar integrali dulci, 44g, producător TREI BRUTARI SA.

    La cererea motivată a părinţilor, preşcolarii sau elevii care suferă de intoleranţă la gluten şi/sau lactoză şi/sau la orice alt ingredient sau compus şi/sau la orice produs distribuit conform prevederilor art. 3 alin. (3) vor beneficia de produse adecvate situaţiei acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la art. 3 alin. (1) din H.G. nr. 652/2023, cu modificările şi completările ulterioare.

Pe parcursul unei săptămâni, unui elev/preșcolari se acordă gratuit 2 porții de fructe, 3 porții de lapte, 2 porții produse lactate (iaurt) și 5 porții de produse de panificație, cu încadrare în bugetul stabilit în H.G. nr.652 din 08.08.2023, privind aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2023-2029, precum și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2023-2024.

Numărul total de beneficiari,elevi din învățământul primar și gimnazial de stat și privat autorizat/acreditat, precum și preșcolari din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore, din municipiul și județul Brăila, în anul școlar 2023-2024 este de 24.318, conform situației transmise de Inspectoratul Școlar Județean Brăila.

În ceea ce privește Măsurile educative ce însoțesc distribuția de lapte, produse lactate și mere, la nivelul municipiului și județului Brăila se va implementa – promovarea în cadrul orelor de „Educație pentru sănătate” a unui stil de viață sănătos, în scopul încurajării consumului de lapte, produse lactate și fructe proaspete.