Comunicat de presă nr. 29/14.07.2023 Referitor la: Controale efectuate în centrele rezidențiale – Ziua 4

La nivelul județului Brăila au fost controlate, în cursul zilei de ieri (13.07.2023), un număr de 20 centre rezidențiale publice și private destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform unei planificări pe zone realizată împreună cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială.

Numărul total de sancțiuni aplicate în a patra zi de control a fost de 24, din care amenzi în cuantum total de 48000 lei. Activitatea de verificare a comisiei de control constituită prin ordin de prefect se incheie astazi. Din 58 de centre care își desfășoară activitatea pe raza judetului Brăila, au mai rămas doar 6 de verificat, urmând ca ultima raportare zilnică să fie transmisă sâmbăta”, a declarat prefectul județului Brăila, Iulian TIMOFEI.

Neregulile pentru care au fost aplicate sancțiuni: lipsa substanțelor dezinfectante în unitate, a cursurilor de igienă pentru personalul angajat, lipsa contract DDD, a fișelor individuale de instructaj în domeniul situațiilor de urgență ale angajaților, precum și lipsa verificărilor metrologice la cântare.