Comunicat de presă nr. 30/15.07.2023 Referitor la: Controale efectuate în centrele rezidențiale – Ziua 5

La nivelul județului Brăila au continuat acțiunile de verificare și control la centre rezidențiale publice și private destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor. Bilanțul zilei de vineri, 14. 07.2023 se prezintă astfel:

–       au fost desfășurate 6 controale, conform planificării pe zone realizată împreună cu Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială

–       numărul total de sancțiuni aplicate în urma acestor controale este de 14, dintre care amenzi în cuantum total de 17.400 lei

Neregulile pentru care au fost aplicate sancțiuni: lipsa personalului de specialitate, lipsuri în gestionarea corespunzătoare a deșeurilor periculoase, lipsă contract DDD, neînscrierea personalului la cursuri privind noțiuni fundamentale de igienă, lipsa fișelor individuale de instructaj ale angajaților.