ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Județului Brăila din data de 19 martie 2024, ora 10.00

  1. Informare privind situația restaurării monumentelor istorice în anul 2023. Raportor: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila. format .pdf

Prezintă: ABĂSEACĂ ELENA, director executiv

  1. Informare privind administrarea bazelor sportive proprii pentru realizarea unei autofinanţări eficiente a activităţii instituţionale în condiţii de austeritate bugetară (statistici baze sportive, context legislativ, mijloace de autofinanţare, investiţii, susţinerea activităţii sportive). Raportor: Direcția Județeană de Sport Brăila. format .pdf

Prezintă: HAGIU NICUȘOR, director executiv

  1. Informare privind reducerea vârstei standard de pensionare conform dispozițiilor Legii nr. 360/2023, privind sistemul public de pensii, publicată in Monitorul Oficial al Romaniei 1089/04.12.2023, partea I (care va intra in vigoare la 01.09.2024). Raportor: Casa Județeană de Pensii Brăila. format .pdf

Prezintă: RÎNDUNICĂ ADRIAN-MARIUS, director executiv

  1. Prezentarea Sintezei privind stadiul îndeplinirii în județul Brăila, a Planului de acțiuni pe anul 2023 pentru atingerea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021 – 2024. format .pdf

Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

  1. Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 29.02.2024, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr. 2321/16.02.2024 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa 59589/2023. format .pdf

 Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila