ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 25 ianuarie 2024, ora 10

1. Prezentarea Tematicii orientative a ordinii de zi a şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural al judeţului Brăila care se vor desfășura în anul 2024. format .pdf
 Prezintă: TIMOFEI IULIAN, prefectul județului Brăila
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Tematicii orientative a ordinii de zi a şedinţelor de lucru ale Colegiului Prefectural al judeţului Brăila care se vor desfășura în anul 2024”. format .pdf
 Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila
3. Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee” – corp B, la data de 31.12.2023, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr.718/15.01.2024 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf
 Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila