ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 14 septembrie 2023, ora 10 00

1. Informare privind modul în care angajatorii respectă prevederile Legii nr.53/2003, republicată, modificată și completată. Raportor: Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila. format .pdf

Prezintă: ARHIRE LIVIU, inspector șef

2. Informare privind deschiderea sesiunilor de depunere cereri de finantare pentru fermierii ce vor să acceseze fondurile europene alocate României prin Planul National Strategic (PNS) pentru perioada 2023-2027. Raportor: Oficiul Județean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Brăila. format .pdf

Prezintă: GHEORGHE NICOLETA LILIANA, director

3. Informare privind campania de primire a cererilor de plată/ajutor financiar depuse de fermieri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Brăila în anul 2023. format .pdf

Prezintă: MILITARU DANIELA-MIHAELA, director executiv

4. Diverse:

– Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee” – corp B, la data de 31.08.2023, întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, urmare adresei nr.10554/18.08.2023 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf

Prezintă: CANCIU CĂTĂLIN, inspector școlar general

– Informări privind activitățile de monitorizare și control desfășurate de instituții la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform Ordinului Prefectului nr.191/07.07.2023.