ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 14 decembrie 2023, ora 09 00

  1. Informare privind acţiunile de supraveghere sanitar-veterinară ce urmează a fi desfășurate în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor de iarnă 2023-2024, în domeniul igienei şi sănătăţii publice sanitare veterinare, pentru siguranţa alimentelor si pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane. Raportor: Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Brăila. format .pdf

Prezintă: ARSENE MARIAN, director executiv

  1. Informare asupra acţiunilor ce urmează a fi desfăşurate în vederea respectării prevederilor legale la comercializarea produselor specifice  sărbătorilor de iarnă din anul 2023. Raportor: Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila. format .pdf  ;  format .pdf

Prezintă: GORGAN DANIELA ADELINE, comisar șef adjunct 

  1. Informare asupra acţiunilor de control ce urmează a fi desfăşurate în unitățile care produc și/sau comercializează produse alimentare specifice sărbătorilor de iarnă 2023 în vederea stabilirii respectării normelor legale din domeniul sănătății publice. Raportor: Direcţia de Sănătate Publică Brăila. format .pdf

      Prezintă: CIOCHINĂ GABRIEL VASILE ȘTEFAN, director executiv 

  1. Informare privind acţiunile specifice ce vor fi întreprinse pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice în perioada premergătoare şi în timpul sărbătorilor de iarnă din anul 2023. Raportori: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila. format .pdf;    format .pdf

 

Prezintă: CONDRUZ VALENTIN DORIN, adjunct al șefului inspectoratului, desemnat la conducerea  Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila
ALBĂCEANU NICOLAE-IULIAN, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila
  1. Diverse

– Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee”–corp B, la data de 30.11.2023, întocmită de Primăria Municipiului Brăila, urmare solicitării nr.14616/20.11.2023 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf

Prezintă: reprezentantul Primăriei Municipiului Brăila

– Informări privind activitățile de monitorizare și control desfășurate de instituții la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor adulte cu dizabilități și copiilor, conform Ordinului Prefectului nr.191/07.07.2023.