ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 13 aprilie 2023, ora 9

  1. Informare privind situația restaurării monumentelor istorice în anul 2022. Analiză comparativă cu anul 2021. Raportor: Direcţia Judeţeană pentru Cultură Brăila. format. pdf

      Prezintă: CĂȚOI CONSTANTIN, director executiv cu delegație 

  1. Informare privind acordarea în anul 2023 a ajutorului financiar pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3000 lei, potrivit dispozițiilor O.U.G. nr. 168/2022. Raportor: Casa Județeană de Pensii Brăila. format. pdf

Prezintă: RÎNDUNICĂ ADRIAN-MARIUS, director executiv 

  1. Informare privind Calendarul sportiv anual, metodologie de întocmire și desfășurare a activităților și competițiilor sportive. Raportor: Direcția Județeană de Sport Brăila. format. pdf

Prezintă: HAGIU NICUȘOR, director executiv

  1. Informare privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru și cartea funciară în județul Brăila, la data de 30 martie 2023, desfășurate pentru implementarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Raportor: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila. format. pdf; format. pdf; format. pdf

Prezintă: TRUFAȘ CRISTIAN, director

  1. Prezentarea Sintezei privind stadiul îndeplinirii în județul Brăila, a Planului de acțiuni pe anul 2022 pentru atingerea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2021 – 2024.format. pdf

Prezintă: BADIU VIRGINIA-LOREDANA, subprefectul județului Brăila

  1. Diverse