ORDINEA DE ZI a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila din 05.12.2023, ora 10.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Promovarea imaginii pozitive a persoanelor vârstnice în comunitate și dezvoltarea de programe de educație comunitară privind prevenirea și combaterea formelor de neglijare, abuz și violență, asupra persoanelor vârstnice format .pdf

2. Informare cu privire la activitatea desfășurată în semestrul II 2023 de către organizațiile de pensionari din județul Brăila – format .pdf; format .pdf

3. Diverse.