Transparență decizională

 

  • Decizia nr. 16 din 10 decembrie 2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila privind redistribuirea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiului Brăila, pe anul 2018, este disponibilă aici.

 

  • Decizia nr. 7 din 20 martie 2019 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022 este disponibilă aici.

 

  • Decizia nr. 9 din 3 aprilie 2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020 – 2022 format pdf ;  Anexa 1 –  format pdf   Anexa 2 –  format pdf ;