Alte informaţii

 

  • Decizia nr. 16 din 10 decembrie 2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila privind redistribuirea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiului Brăila, pe anul 2018, este disponibilă aici.
  • Decizia nr. 7 din 20 martie 2019 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată și a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020-2022 este disponibilă aici.
  • Decizia nr. 9 din 3 aprilie 2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2019 și a estimărilor pe anii 2020 – 2022 format pdf ;  Anexa 1 –  format pdf   Anexa 2 –  format pdf ;
  • Decizia nr.18 din 21 august 2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru anul 2019 aprobate potrivit Ordonanței Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 12/2019. format pdf
  • Decizia nr.19 din 18 septembrie 2019 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de buget pe anul 2020 şi estimările pentru anii 2021-2023 format pdf
  • Decizia nr.1 din 10 ianuarie 2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020 pentru anul 2020 şi a estimărilor pe anii 2021-2023 format pdf
  • Decizia nr.2 din 11 februarie 2020 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru anul 2020 si a estimarilor pe anii 2021-2023 format .pdf
  • Decizia nr.3 din 22 aprilie 2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotelor alocate din impozitul pe venit pentru anul 2020, aprobate potrivit Orodnanţei de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 50/2020 format pdf