Transparență decizională

 

Decizia nr. 16 din 10 decembrie 2018 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila privind redistribuirea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiului Brăila, pe anul 2018, este disponibilă aici.