Alte informaţii

 

  • Decizia nr.2 din 27 ianuarie 2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a limitelor pentru sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru proiectul de buget pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024 format pdf
  • Decizia nr.3 din 22 aprilie 2020 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a cotelor alocate din impozitul pe venit pentru anul 2020, aprobate potrivit Orodnanţei de urgenţă a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 50/2020 format pdf
  • Ministerul Mediului Apelor si Padurilor – Ghidul Autoritatilor Publice pentru Accesul Publicului la Informatia de Mediu ; format .pdf
  • Decizia nr.7 din 21 august 2020 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru anul 2020 aprobate potrivit Ordonantei de Urgenta a Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri bugetare nr.135/2020 format .pdf; Anexa repartizarea pe UAT-uri format .pdf