Comisia judeţeană privind incluziunea socială

  • Temei legal  format PDF;
  • Componența Comisiei judeţene privind incluziunea socială este disponibilă format .pdf

 

  • ORDINEA DE ZI a şedintei Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila din data de 07.02.2023, ora 11, Sala Ronda a Palatului Administrativ aici

 


HOTARARI 2023