Comisia judeţeană privind incluziunea socială

  • Temei legal  format PDF;
  • Componența Comisiei judeţene privind incluziunea socială este disponibilă aici

 

ORDINEA DE ZI
a şedintei Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila din data de 22.03.2021, ora 10,  Sala Rondă a Palatului Administrativ

 

 

1.Prezentarea și analizarea „Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila, pe anul 2021” format .pdf

Prezintă: CIMPOAE SIMONA DANIELA, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila

2. Proiect de hotărâre privind avizarea „Planului Anual de Acțiune privind serviciile sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brăila, pe anul 2021”.

Prezintă: CIOCAN NICUȘOR, prefectul județului Brăila

3. Diverse

 

 

Hotărâri adoptate de comisie: