Comisia judeţeană privind incluziunea socială

  • Temei legal  format PDF;
  • Componența Comisiei judeţene privind incluziunea socială este disponibilă format .pdf

 

  • ORDINEA DE ZI a şedintei Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila din data de 24.07.2023, ora 10Sala Rondă a Palatului Administrativ aici

 


HOTARARI 2023