Colegiul prefectural

 

  • Temei legal – format. pdf
  • Principalele atributii – format .pdf
  • Ordinul nr.305/02.09.2022 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al Judeţului Brăila format .pdf
  • Ordinul Prefectului nr. 29/29.01.2021 privind aprobarea Regulamentul de functionare a Colegiului Prefectural al judetului Braila – format. pdf


Sedinte


ORDINEA DE ZI
a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 29 septembrie 2022, ora 11.00

1. Informare privind exploatarea amenajărilor de îmbunătățiri funciare supuse reabilitării/modernizării pentru prevenirea folosirii ineficiente a apei, excesului de umiditate, eroziunii și poluării solului, etc. Raportor: Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Brăila. format .pdf

Prezintă: BORDEI MIHAELA RALUCA, director

2. Informare privind campania de primire a cererilor de plată/ajutor financiar depuse de fermieri la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură-Centrul Județean Brăila în anul 2022. format .pdf

Prezintă: MILITARU DANIELA-MIHAELA, director executiv

3. Informare privind starea fondului forestier din raza teritorial-administrativă a județului Brăila. Raportor: Garda Forestieră Județeană Brăila. format .pdf

Prezintă: VÎJIIAC COSTICĂ, coordonator

4. Diverse.

 

Ordinul Prefectului nr. 355/21.09.2022 privind convocarea membrilor de drept ai Colegiului Prefectural al judetului Braila si a invitatilor la sedinta de lucru care va avea loc la Sala Ronda a Palatului Administrativ in data de 29.09.2022, ora 11.00. format .pdf