Colegiul prefectural

 

  • Temei legal –  format .pdf
  • Principalele atributii – format .pdf
  • Ordinul nr.290/20.07.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al Judeţului Brăila format .pdf
  • Ordinul Prefectului nr. 233/05.06.2020 privind aprobarea Regulamentul de functionare a Colegiului Prefectural al judetului Braila – format .pdf


Sedinte


ORDINEA DE ZI

 a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila

din data de 29 iulie 2021, ora 11

 

1. Raport privind activitatea desfășurată în primul semestru al anului 2021 de către Agenția pentru Protecția Mediului Brăila și măsurile propuse pentru îmbunătățirea activității în semestrul II al anului 2021. format .pdf

Prezintă: CUZMIN CIPRIAN, director executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Brăila

2. Analiza activității Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila, din perspectiva realizării veniturilor la bugetul consolidat prin încurajarea conformării voluntare a contribuabililor, în vederea asigurării resurselor necesare finanțării cheltuielilor publice în semestrul I al anului format .pdf

Prezintă: CIORĂȘTEANU MIHAELA, șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila

3. Raport de activitate în domeniul vamal și al accizelor, pentru prevenirea, descoperirea și combaterea evaziunii fiscale în semestrul I al anului 2021, întocmit de Biroul Vamal de Frontieră Brăila. format .pdf

Prezintă: ŞTEFAN DUMITREL, șeful Biroului Vamal de Frontieră Brăila

4. Raport privind acțiunea de verificare a modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități, pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari în anul 2021, întocmit de Sistemul de Gospodărire a Apelor Brăila format .pdf

Prezintă: SATNOIANU  LAURA LILIANA, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Brăila

5. Informare privind rezultatele activității desfășurate de către Casa Județeană de Pensii Brăila în semestrul I al anului 2021. Posibilități de asigurare pentru completarea stagiului de cotizare potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010, modificată și completată și ale O.U.G. nr. 163/2020. format .pdf format .pdf

Prezintă: RÎNDUNICĂ ADRIAN-MARIUS, director executiv al Casei Județene de Pensii Brăila

6. Informare privind activitatea desfășurată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dunărea” al județului Brăila în semestrul I al anului 2021. format .pdf

Prezintă: ION CRISTIAN, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dunărea” al județului Brăila

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii Agenţiei pentru Protecția Mediului Brăila în semestrul II al anului 2021”. format .pdf

Prezintă: NIȚESCU NICOLAE, subprefectul județului Brăila

8. Diverse

 

  • Ordinul Prefectului nr.292/21.07.2021 privind convocarea membrilor de drept ai Colegiului Prefectural al judetului Braila, a invitatilor permanenti si a celorlalti invitati la sedinta de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ in data de 29.07.2021, ora 11. format .pdf

 


  • Hotărâri adoptate în anul 2021