Colegiul prefectural

 

 • Temei legal –  format .pdf
 • Principalele atributii – format .pdf
 • Ordinul nr.478/02.11.2020 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al Judeţului Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr. 233/05.06.2020 privind aprobarea Regulamentul de functionare a Colegiului Prefectural al judetului Braila – format .pdf


ORDINEA DE ZI  a şedintei de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 12 noiembrie 2020, ora 11 

 

 1. a) Informare privind preocuparea și implicarea Primăriei municipiului Brăila și a Consiliului Local Municipal Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante şi a combustibililor, necesare deszăpezirii străzilor din municipiul Brăila, pentru perioada sezonului rece 2020-2021 și programul de măsuri stabilit. b) Informare privind acțiunile care vor fi întreprinse de către Primăria municipiului Brăila pentru sprijinirea populaţiei municipiului Brăila în vederea asigurării încălzirii în sezonul rece 2020-2021. format .pdf

Prezintă: Viorel Marian DRAGOMIR, primarul municipiului Brăila

 1. Informare privind demersurile întreprinse de Consiliul Judeţean Brăila în vederea pregătirii drumurilor judeţene pentru iarna 2020-2021. format .pdf

Prezintă:Francisk Iulian CHIRIAC, președintele Consiliului Județean Brăila

 1. Raport privind preocuparea conducerii Secţiei de Drumuri Naţionale Brăila în vederea asigurării utilajelor, a stocurilor de materiale antiderapante și a combustibililor necesare deszăpezirii și asigurării circulației în condiții corespunzătoare pe drumurile naționale pentru iarna 2020-2021 și programul de măsuri stabilit. format .pdf

Prezintă: Doinița Elena CORBAN, șef secție

 1. Informare privind asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a circulaţiei pe drumurile interioare ale unităţilor administrativ-teritoriale pentru iarna 2020-2021, întocmită de Instituţia Prefectului-Judeţul Brăila. format .pdf

Prezintă: Simona DRĂGHINCESCU, înlocuitorul de drept al prefectului  județului    Brăila

 1. Prezentarea succintă a materialului „Informare privind activitatea Colegiului Prefectural al județului Brăila în semestrul I al anului 2020” întocmit de Instituția Prefectului-Județul Brăila.  format .pdf

  Prezintă: Vasilica VÎLCU, subprefectul  județului Brăila

 1. Diverse.

Ordinul nr.481/06.11.2020 privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al judeţului Brăila, invitaților permanenți şi a invitaţilor la şedinţa de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ în data de 12.11.2020, ora 11 format .pdf

 

 

 


 • Hotărâri adoptate în anul 2020

 

 • Informare privind activitatea Colegiului Prefectural al judetului Braila in semestrul I al anului 2020 format .pdf