Colegiul prefectural

 

ORDINEA DE ZI

 a şedintei de lucru a Colegiului Prefectural al Județului Brăila din data de 12 decembrie 2018,  ora 11,  Sala Mare a Palatului Administrativ

  1. Informare cu privire la situația fondului forestier în județul Brăila întocmită de Direcţia Silvică a judeţului Brăila și Garda Forestieră Județeană Brăila.  format pdf

Prezintă: VASILE DUMITRAȘC, directorul Direcției Silvice a Județului Brăila                                                                   COSTICĂ VÎJIIAC, coordonatorul Gărzii Forestiere Județene Brăila

  1. Informare privind acțiunile specifice ce vor fi întreprinse de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila și Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Brăila pentru asigurarea  climatului  de  ordine  şi  siguranţă publică pe raza judeţului Brăila pentru sezonul de iarnă 2018-2019. format pdf  format pdf  format pdf  format pdf

Prezintă: CONSTANTIN-ADRIAN GLUGĂ, inspector șef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila                         VASILE MOȚ, inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Programului de măsuri specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Brăila pentru  sezonul de iarnă 2018-2019 al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brăila şi Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila”.   format pdf

Prezintă: RADA STEREA, subprefectul  judeţului Brăila

  1. Diverse.

 

 

  • Link-ul la Ordinul privind convocarea membrilor Colegiului Prefectural al Judeţului Brăila si a  invitatilor la sedinta de lucru care va avea loc la Sala Mare a Palatului Administrativ in data de 12.12.2018, ora 1100 , este disponibil aici.

        Hotărâri adoptate în anul 2018

 

  • Link-ul la Ordinul privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural al Judeţului Brăila este disponibil aici