Comunicat de presă nr. 22 din 08.07.2023 Referitor la: desfășurarea ședințelor lunare a Comisiei de Dialog Social, precum și a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Prefectul Județului Brăila, Iulian TIMOFEI a condus, joi, 08 iunie 2023, lucrările a două dintre ședințele lunare derulate la sediul Instituției Prefectului: cea a Comisiei de Dialog Social (CDS), iar cea de-a doua a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

În cadrul CDS, Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a prezentat raportul cu tema “Activități în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice și a infracțiunilor asimilate, precum și în scopul promovării principiului egalității de șanse între femei și bărbați format”, iar, la punctul doi pe Ordinea de zi, Casa Județeană de Pensii Brăila a prezentat “Modalități de reducere a vârstei de pensionare”.

În cadrul întrunirii Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, au fost dezbătute două puncte, respectiv „Campanii de promovare a sănătății – promovarea unei alimentații sănătoase în rândul persoanelor vârstnice, promovarea sănătății mintale, conștientizarea riscului bolilor cardiovasculare”, iar a doua, „Crearea unor spații în aer liber pentru desfășurarea unor activități sociale, culturale, sportive adresate persoanelor vârstnice”.

Materialele prezentate în cadrul celor două ședințe sunt disponibile pe pagina web a Instituției Prefectului

https://br.prefectura.mai.gov.ro/ordinea-de-zi-a-sedintei-comitetului-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice-al-judetului-braila-din-08-06-2023-ora-10-00-sala-ronda-a-palatului-administrativ/

și

https://br.prefectura.mai.gov.ro/ordinea-de-zi-a-sedintei-comisiei-de-dialog-social-a-judetului-braila-din-data-08-06-2023-ora-09-00-sala-ronda-a-palatului-administrativ/