ORDINEA DE ZI a şedinței de lucru a Colegiului Prefectural al Judetului Brăila din data de 15 iunie 2023, ora 09 00

1. Informare privind producerea, prelucrarea și comercializarea semințelor utilizate pentru înființarea culturilor agricole la nivelul județului Brăila. Raportor: Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului  Săditor Brăila. format .pdf
Prezintă: DINCĂ CRISTINA, inspector șef
2. Raportul privind implementarea planului de măsuri al Inspectoratului Școlar Județean Brăila privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome în anul școlar 2022-2023. format .pdf ;
Prezintă: TUDOR ELENA-LUMINIȚA, inspector școlar general
3. Informare privind monitorizarea calității aerului în județul Brăila în anul 2022. Raportor: Agenția pentru Protecția Mediului Brăila. format .pdf
Prezintă: CUZMIN CIPRIAN, director executiv
4. Informare privind realizarea programului de împăduriri și stadiul înființării de perdele forestiere de protecție pe teritoriul județului Brăila în anul 2023. Raportor: Direcția Silvică Brăila. format .pdf
        Prezintă: LĂCĂTUȘ OVIDIU, inginer
5. Informare privind activitatea desfășurată în perioada ianuarie-aprilie 2023. Raportor: Baza de Reparații Nave Brăila. format .pdf
Prezintă: BAȘTIUREA  FLORIN, director bază
6. Diverse: Informare privind stadiul realizării obiectivului de investiții Liceul de Arte „Hariclea Darclee” – corp B, întocmită de Inspectoratul Școlar Județean Brăila, urmare adresei nr.6461/24.05.2023 a Instituției Prefectului-Județul Brăila pentru monitorizarea lunară solicitată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin adresa nr. 59589/2023. format .pdf