REGLEMENTARI IMPORTANTE CARE TREBUIE AVUTE IN VEDERE IN PERIOADA 26-28 SEPTEMBRIE 2020

 

  • HOTĂRÂREA  nr. 782/2020 din 14 septembrie 2020, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI, PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 842 din 14 septembrie 2020 Anexa 2 HG 782_2020, format .pdf
  • ORDINUL  nr. 1594/140/2020 din 16 septembrie 2020, privind stabilirea unor măsuri şi acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului electoral, EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, nr. 1.594 din 16 septembrie 2020,    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE, nr. 140 din 16 septembrie 2020, PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 850 din 16 septembrie 2020 format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 2/03.08.2020  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020 format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 81/10.09.2020, republicata, privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, REPUBLICATĂ format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 86/10.09.2020 privind interpretarea unitară a dispoziţiilor art. 18 alin. (5) din Legea nr. 115/2015 în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 de către persoana care şi-a stabilit reşedinţa după data de 4 septembrie 2020 format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 94/15.09.2020 privind procedura de acreditare a delegaţilor în secţiile de votare ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 98/15.09.2020 pentru aplicarea unitară a prevederilor legale privind întocmirea, verificarea şi circuitul proceselor-verbale privind rezultatele alegerilor format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 107/18.09.2020  privind aplicarea unitară la alegerile locale din anul 2020 a prevederilor art. 100 alin. (4), (7)-(9), (13), (14), (20), (29) şi (32) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 108/18.09.2020 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 93 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali format .pdf
  • Hotărârea BEC nr. 109/18.09.2020 privind aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 85 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali format .pdf