RECENSAMANTUL GENERAL AGRICOL

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

 

RECENSAMANTUL GENERAL AGRICOL 10 MAI – 31 IULIE 2021

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Atribuțiile specifice fiecărei entități sunt prevăzute în OUG nr.22/2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020.

Pentru efectuarea recensământului general agricol runda 2020 în bune condiții și pentru respectarea termenelor de finalizare a fiecărei activități prevăzute în programul general de organizare și efectuare a recensământului au fost create structuri de lucru la nivel central (Comisia Centrală și Secretariatul Tehnic Central) și la nivel teritorial (Comisii județene și secretariate tehnice județene, precum și comisii locale) cu atribuții specifice prevăzute de asemenea în OUG nr. 22/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.177/2020.