ORDINEA DE ZI a şedinţei Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al judeţului Brăila din 16.01.2024, ora 10.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Prezentarea, analizarea și aprobarea Programului orientativ al ședințelor ordinare ale Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice al județului Brăila ce urmează a avea loc în anul 2024; format .pdf
2. Diverse.