ORDINEA DE ZI a şedintei Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială Brăila din data de 24.07.2023, ora 10, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Prezentarea Planului Judeţean Strategic de Acțiuni privind Incluziunea Socială Brăila pentru anul 2022. format .pdf

Prezintă: ADETU GEORGETA, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi inspecţie Socială Brăila

2. Prezentarea Raportului privind stadiul de realizare a priorităţilor asumate prin Planul Judeţean Strategic de Acțiuni privind Incluziunea Socială Brăila pentru anul 2022. format .pdf

Prezintă: ADETU GEORGETA, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi inspecţie Socială Brăila

3. Prezentarea și analizarea Planului Judeţean Strategic de Acțiuni privind Incluziunea Socială Brăila pe anul 2023. format .pdf

Prezintă: ADETU GEORGETA, director executiv al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi inspecţie Socială Brăila

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Judeţean Strategic de Acțiuni privind Incluziunea Socială Brăila pe anul 2023”. format .pdf .doc

Prezintă: TIMOFEI IULIAN, prefectul județului Brăila

5. Diverse.