ORDINEA DE ZI a şedinţei Comisiei de Dialog Social a judeţului Brăila din data 09.04.2024, ora 09.00, Sala Rondă a Palatului Administrativ

1. Dezvoltarea infrastructurii învățământului preuniversitar. Creșterea nivelului de conștientizare privind riscul seismic care necesită un efort coordonat al factorilor interesați cu atribuții instituționale, în ceea ce privește comunicarea pe teme lega-te de gestionarea riscului seismic format .pdf

2. Activități de informare a cetățenilor cu privire la obligațiile ce le revin în calitate de deținători de animale de companie  format .pdf

3. Diverse.