Lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 

  • Ordinele Prefectului
  • Hotărârile Colegiului Prefectural
  • Hotărârile Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
  • Hotărârile Comisiei județene pentru aplicarea Legii nr.9/1998, republicată și a Legii nr.290/2003
  • Referatele privind avizul de legalitate a dispozițiilor emise de primari în temeiul Legii nr.10/2001
  • Avizele consultative și recomandările Comisiei de dialog social
  • Rapoarte și informări anuale ale prefectului
  • Actele adoptate și emise de autoritățile administrației publice locale transmise pentru controlul legalității
  • Documente supuse apostilării