Audiențe acordate de către prefect

 

ANUNȚ

privind desfășurarea activității de primire în audiență

 

În vederea asigurării exercitării de către cetățeni și organizațiile legal constituite a dreptului de a se adresa prin audiențe conducerii instituției, Prefectul Județului Brăila acordă audiențe la sediul Instituției Prefectului-Județul Brăila,  din municipiul Brăila, Piața Independenței, nr.1.

Potrivit prevederilor art. 28 din O.M.A.I. nr. 33/2020, privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor, solicitantul va adresa conducerii o cerere de primire în audiență, formularul on-line fiind disponibil pe site-ul instituției, la secțiunea Contact-Audiențe”.

În cazul în care conducerea instituției dispune aprobarea cererii, solicitantul va fi informat telefonic asupra modalității de desfășurare a audienței, respectiv data și ora stabilită pentru desfășurarea convorbirii  cu persoana care ține audiența.