Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordine emise de prefect privind Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

  • Regulamentul de organizare şi funcţionare al Grupului de Lucru Mixt pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027 la nivelul judeţului Brăila format .pdf
  • Ordinul nr. 322/15.11.2023, privind actualizarea componentei Grupului de lucru Mixt (GLM) al judetului Braila format .pdf
  • Ordinul nr. 276/18.09.2023, privind reorganizarea B.J.R format. pdf format .pdf

 

Ordinea de zi a Grupului de lucru mixt (G.L.M.) la nivelul județului Brăila din data de 25.07.2024 ora 10.00, la Căminul Cultural din Comuna Bărăganul, strada Doicești nr.65. aici