Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

Ordine emise de prefect privind Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

  • Ordinul nr. 349/23.08.2017, privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Grupului de lucru Mixt (GLM) organizat la nivelul judetului Braila pentru implementarea strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru perioada 2015-2020 format pdf
  • Ordinul nr. 190/07.07.2023, privind actualizarea componentei Grupului de lucru Mixt (GLM) al judetului Braila format .pdf
  • Ordinul nr. 189/07.07.2023, privind reorganizarea B.J.R format. pdf format .pdf

 

  1. Plan de masuri pentru incluziunea sociala a cetatenilor romani apartinand etniei rome pentru anul 2020 format .pdf
  2. Raport progres semestrul I 2020 format .pdf