Comitetul județean de analiză a programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție

 

  • H.G. nr. 548 din 17 mai 2003 privind atribuțiile Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a sistemului național al perdelelor forestiere de protecție și componența, modul de funcționare și atribuțiile comandamentelor județene de analiză a realizării programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție  format PDF
  • Componența Comandamentului județean de analiză a programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție Brăila este disponibilă aici
  • Hotărârea Comandamentului județean de analiză a programului anual de înființare a perdelelor forestiere de protecție Brăila  format PDF