Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Temei legal

 

  • Ordinul Prefectului nr.44/28.01.2022 privind constituirea Grupului Operational Local de Experți (GOLE) în vânat și vânătoare de pe lângă Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor (CLCB), la nivelul județului Brăila – format .pdf
  • Ordinul Prefectului nr.7/2021 privind actualizarea componenţei şi a sarcinilor Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor format .pdf

 


  • Ordinul Prefectului nr.133/17.03.2022 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de influență aviară, de pe domeniul public din localitatea Brăila format .pdf

 


 

 

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!