Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Temei legal

 

  • Ordinul Prefectului nr.44/28.01.2022 privind constituirea Grupului Operational Local de Experți (GOLE) în vânat și vânătoare de pe lângă Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor (CLCB), la nivelul județului Brăila – format .pdf
  • Ordinul Prefectului nr.34/09.02.2023 privind actualizarea componenţei şi a sarcinilor Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor format. pdf

  • Ordinul Prefectului nr.133/17.03.2022 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de influență aviară, de pe domeniul public din localitatea Brăila format .pdf
  • Ordinul Prefectului nr.424/24.11.2022 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de pesta porcina africana la porc mistret de pe Fondul de Vanatoare 5 Lunguietu, apartinand A.J.V.P.S.Braila, judetul Braila format. pdf
  • Ordinul Prefectului nr.425/25.11.2022 privind actualizarea Grupului Operational Local de Experţi (G.O.L.E.) în vânat şi vânatoare de pe lângă Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor (C.L.C.B.), la nivelul judetului Braila format .pdf

 


 

 

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!