Centrul local de combatere a bolilor (animale)

Temei legal

 

 • Ordinul Prefectului nr.44/28.01.2022 privind constituirea Grupului Operational Local de Experți (GOLE) în vânat și vânătoare de pe lângă Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor (CLCB), la nivelul județului Brăila – format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.277/19.09.2023 privind actualizarea componenţei şi a sarcinilor Centrului local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor format .pdf

 • Ordinul Prefectului nr.310/01.11.2023 privind aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană din SC CENTRUL REGIONAL DE COLECTARE CEREALE SRL, COD RO0443199001, din localitatea Tufesti, comuna Tufesti, județul Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.285/23.09.2023 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din exploatatia comerciala de porcine –  SC BIOFARMS LABORATORY FERMA 2, din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.284/23.09.2023 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere a focarului de pestă porcină africană din exploatatia comerciala de porcine –  SC BIOFARMS LABORATORY FERMA 1, din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.283/22.09.2023 privind aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană din SC BIOFARMS LABORATORY FERMA 2, COD RO0443379003, din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.282/22.09.2023 privind aprobarea Planului de măsuri la suspiciunea focarului de pestă porcină africană din SC BIOFARMS LABORATORY FERMA 1, COD RO0443379004, din localitatea Ulmu, comuna Ulmu, județul Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.255/31.08.2023 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de pestă porcină africană din G.P. Mocanu Valentin, RO0437960320, din localitatea Romanu, comuna Romanu, județul Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.133/17.03.2022 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare în zona de protecție și cea de supraveghere a focarului de influență aviară, de pe domeniul public din localitatea Brăila format .pdf
 • Ordinul Prefectului nr.424/24.11.2022 privind aprobarea Planului de măsuri la confirmare a focarului de pesta porcina africana la porc mistret de pe Fondul de Vanatoare 5 Lunguietu, apartinand A.J.V.P.S.Braila, judetul Braila format. pdf
 • Ordinul Prefectului nr.425/25.11.2022 privind actualizarea Grupului Operational Local de Experţi (G.O.L.E.) în vânat şi vânatoare de pe lângă Centrul local de combatere a bolilor transmisibile ale animalelor şi a zoonozelor (C.L.C.B.), la nivelul judetului Braila format .pdf

 


 

 

Nota: Ordinele prefectului vor fi postate pentru o perioada de 30 de zile pe site -ul Instituției Prefectului – Județul Brăila!!!