Centrul de conducere și coordonare a evacuării în situații de conflict armat

Temei legal :

  • Hotărârea nr. 1222 din 13 octombrie 2005 privind stabilirea principiilor evacuării în situaţii de conflict armat  format PDF
  • Ordinul M.A.I. nr. 1352 din 23 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de organizare, asigurare a activităţilor de evacuare a persoanelor, bunurilor, documentelor şi materialelor care conţin informaţii clasificate, în situaţii de conflict armat  format PDF