Comunicat de presă nr 42/12.09.2023 Referitor la rezultate acțiuni de verificare la instituțiile publice și operatorii economici care depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), care funcționează pe raza județului Brăila

Potrivit datelor centralizate, aferente perioadei de verificare 04.09.2023 – 10.09.2023 (inclusiv), au fost efectuate 87 de controale, fiind dispuse 106 măsuri în urma deficiențelor sau disfuncționalităților și neregulilor constatate.

Din totalul măsurilor dispuse, au fost stabilite 77 măsuri de remediere, au fost aplicate 25 amenzi în cuantum total de 189.500 lei, au fost oprite de la funcționare 3 Skid-uri GPL la doi agenți economici și a fost suspendată activitatea de comercializare carburanți la un agent economic.

Amenzile au fost aplicate astfel:

  • Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat a dispus închiderea activității a 3 Skid-uri GPL (pentru 2 operatori economici de pe raza municipiului Brăila) pentru nerespectarea distanțelor minime obligatorii față de proprietățile învecinate;
  • Autoritatea Vamală Română – 1 amendă în cuantum de 100.000 lei și a dispus suspendarea activității de comercializare carburanți la un agent economic situat pe raza municipiului Brăila, pentru încălcarea prevederilor art. 435 alin. 4 din Legea 227/2015 Cod Fiscal, respectiv nedeținerea atestatului de înregistrare, fapta constituind contravenția prevăzută la art. 449 alin. 2 lit. O din Codul Fiscal;
  • Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – 9 amenzi în cuantum de 44.000 lei, printre altele, pentru nerespectarea timpului de odihnă și de condus, inspecție tehnică periodică expirată, licență mașini expirată;
  • ISU Dunărea Brăila – 6 amenzi în cuantum de 45.000 lei pentru lipsa autorizației de securitate la incendiu, nerespectarea distanțelor de siguranță dintre skid GPL și construcțiile alăturate skid-ului sau dintre punctele de desfacere a buteliilor la consumatori.
  • Inspectoratul de Poliție Județean – 8 amenzi în cuantum de 15.500 lei pentru nerespectarea cerințelor minimale de securitate prevăzute de HG 301/2012 (seiful nu era fixat în pardoseală sau perete, sistemele de supraveghere video nu asigurau claritatea imaginii, neemitere bon fiscal la comercializarea GPL);
  • Inspectoratul Teritorial de Muncă – 2 amenzi în cuantum de 5.000 lei pentru abateri de la legislația în domeniul Relațiilor de Muncă (neacordarea repausului săptămânal), precum și abateri de la legislația în domeniul Sănătate și Securitate în Muncă (la punctul de lucru, la capacul gurilor de descărcare, nu era asigurat material care nu produce scântei pe tot perimetrul capacului în zona de contact).

Din informațiile furnizate de către instituțiile implicate în această acțiune, au fost identificate la nivelul județului Brăila un număr de aproximativ 100 de locații în care se depozitează, transportă, distribuie, utilizează, comercializează carburanți, lubrifianți și produse derivate ale acestora, inclusiv gaz petrolier lichefiat (GPL), aparținând unui număr de circa 60 de agenți economici și instituții publice, cu precizarea că informațiile sunt în dinamică, în funcție de informațiile din teren.