Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Astăzi, sub conducerea prefectului Iulian TIMOFEI, a avut loc ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Brăila.

Pe ordinea de zi a ședinței au fost înscrise spre dezbatere 26 puncte, printre care analiza situației punerii în posesie și emiterii titlurilor de proprietate pe raza județului Brăila, precum și analiza activității Comisiei Locale de Fond Funciar în cazul punctual a trei UAT-uri. De asemenea, au fost soluționate cererile de validare a unui număr total de 8 procese verbale de punere în posesie, plus alte 17 cereri din partea persoanelor fizice care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului, pe raza județului Brăila.

Reprezenantul Guvernului în teritoriu, prefectul județului, Iulian TIMOFEI a subliniat că problemele cu care se confruntă brăilenii pe linia de fond funciar trebuie să fie rezolvate eficient, într-un timp cât mai scurt.